Tehlikeli Madde Mi Tüpgaz Mı ?

Bu konu çokça tartışılan ancak sonuca varılamayan bir noktadır. Genelde faaliyetlerinden dolayı Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası yaptıranlar Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık zorunlu sorumluluk yaptırma ya da faaliyet konularına göre tam tersi durum söz konusudur. Aslında burada sanki işleten ‘lerin maliyet konularından dolayıda bu konuya böyle yaklaştıklarını düşünmekteyim. 11/3/2010 tarih ve 2010/190 sayılı Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar aslında çok nettir.

Tehlikeli maddeler için yaptırılacak sorumluluk sigortaları hakkındaki kararın 1. maddesine göre; ‘Tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile9/8/1983tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı, her faaliyeti için ilgisine göre tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.’ Yani katı,sıvı veya gaz şeklindeki her türlü yanıcı,patlayıcı ve parlayıcı maddelerin kullanım faaliyetinde bulunanlar bu Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık Zorunlu Sorumluluk sigortası yaptırmak durumundadırlar.

  • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk sigortası ise; Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık Zorunlu Sorumluluk sigortasına ek olarak yaptırılacaktır. Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk sigortasını ise; ‘Likit petrol gazını (LPG) tüpleyen firmalar (dolum tesisleri),doldurdukları tüplerin kullanılmak üzere bulundukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması veya yangın çıkarması sonucu üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı yapmak durumundadırlar.’
  • Önemli diğer bir ürün ise, gerek Tüpgaz gerekse Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık sigortası limitlerinin yeterli olmadığı durumlarda devreye giren,alt yapı temizliği,çevre temizliği,kirliliğin bertarafı gibi konular ile duruma göre manevi tazminat talepleri de içeren Çevre Kirliliği Mali sorumluluk Sigortası ürünüdür.
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

En Uygun Sigorta Teklifi Alın !