Rüzgar ve Güneş Enerji Sistemleri

Rüzgar ve Güneş Enerji Sistemleri

Yenilebilir Enerji kaynaklarından iki tanesi olan rüzgar ve güneş enerjisi Enerjide sürdürülebilirliğin sağlanmasına, dışa bağımlılığın azaltılmasına, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesine ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmalar diğer ülkelerde olduğu gibi Ülkemizde de enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanımının önemini artırmıştır.

Bu anlamda yapılan üretimler gün geçtikçe artmaktadır. Sektörel anlamda yaşanan sıkıntıları da ele alarak sigorta konusunda bu firmalarımıza partner olmaktayız.

Bu anlamda yapıtğımız üretimler,

montajını yaptığınız ürünlerin montaj all risk sigortaları.

Kapsam olarak sıralayacak olursak ,

Montaj All Risk Sigortsı

 • All Risk teminatı( konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada, bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder. )
 • Montajın yapılması için ku1lanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici barakalar ve yardımcı tesisler
 •  Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısiyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar
 • Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,
 • Deprem,
 • Terör-Sabotaj
 • Kar ağırlığı
 • Fırtına
 • Yer kayaması-Heyalan,
 • Sel-seylap-taşkın
 • Yangın,yıldırım,infilak,
 • Hırsızlık,
 • Vinçle Taşıma,
 • Çapraz sorumluluk
 • Bakım devresi

Montaj All Risk teminatları ile birlikte montajın yapıldığı yer ya da tesisler çalışanlarınızın başına gelebilecek kazalara karşı olarak ilave İşveren Sorumluluk sigortası ile Montaj All Risk poliçeniz tam bir bütün olarak değerlendirilmiş oluyor.

Karşımıza çıkan ve çokca çıkan soruların başında montajı bitirip ürünü teslim ettikten sonra ürünü alan firma ya da kişileri bu ürünlerin başına gelebilecek sıkıntılara teminat bulma zorluğu içinde olmalarıdır.

Bu konuda da teslim edilen ürünlere elektronik cihaz teminatı sağlanmaktadır. Bu sayede ürünü alan firma/kişi verdiğimiz teminatlarla ürünün başına gelecek sıkıntılara karşı kendisini güvence altına almaktadır.

Elektronik Cihaz sigortası ile,

 Bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle;

– İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,

– Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,

– Hatalı dizayn ve malzemeden,

– Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,

– Yangın, yıldırım, her nev’i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,

– Kavrulma, kararma, duman ve isden,

– Deprem, fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,

– Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,

– İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.

Yenilebilir enerjinin ülkemizde artışı ile artan rüzgar ve güneş enerjisi üretimleri beraberinde bir takım sorunlar getirmektedir. Bu sorunlar bizim sektörümüz açısından hasar ve teminat olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda sektörde Rüzgar ve Güneş Enerjisi üretimi yapan firmalara çözüm ortağı olmaktayız.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

En Uygun Sigorta Teklifi Alın !